نانوفیلتراسیون – NF

 

نانوفیلتراسیون – NF

 

 

در همه روش های پیشرفته تصفیه آب مهمترین هدف تصفیه، حذف املاح محلول در آب می باشد. ولی نکته مهمی که وجود دارد این است که برای کاربردهای مختلف، آب با درجه خلوص متفاوتی مورد نیاز می باشد.

برای مثال در صنعت داروسازی و یا تولید سوخت هسته ای آب مورد نیاز، آب فوق خالص (Ultra Pure) می باشد. لذا طبیعی است برای تولید آب با درجه خلوص بیشتر باید هزینه بیشتری صرف شود، ولی برای برخی دیگر از کاربردها آب با خلوص بسیار زیاد مورد نیاز نمی باشد.

 

برای مثال آب استفاده شده در برج های خنک کننده (Cooling Tower ) باید صرفاً از لحاظ حذف سختی آب مورد تصفیه قرار گیرد.

 

در چنین کاربردهایی می توان از سیستم‌ هایی با درصد حذف پایین تر و به تبعِ آن هزینه کمتر استفاده نمود.

 

یکی از این روش های تصفیه مرسوم در دنیا، روش نانو فیلتراسیون می باشد.

 

یکی از کاربردهای فناوری نانو استفاده از نانوفیلترهاست که گام مؤثری در حفظ محیط زیست و صرفه جویی در انرژی نهاده است. نانوفیلترها براساس منافذشان طبقه بندی شده اند.

 

نانوفیلتراسیون نسبت به اسمز معکوس و اولترا فیلتراسیون مزایای ویژه‌ای دارد، از جمله آن ‌که در اولترا فیلتراسیون مقدار آلاینده های مصرفی نسبت به حد مجاز بالاتر بوده و در اسمز معکوس میزان خلوص آب حاصله بیشتر از حد معمول است که پیامد آن افزایش قیمت این روش است.

 

از دیگر مزایای استفاده از نانوفیلتراسیون در تصفیه آب و پساب عبارتند از: حذف نمک‌های چند ظرفیتی (از قبیل آهن، منگنز، اورانیم و برخی آفت کشها)، امکان تولید میزان آب تصفیه شده در مقیاس وسیع، از بین بردن انواع باکتری، ویروس و میکروارگانیزم ها، حذف آلاینده های آلی، حفظ مواد معدنی مورد نیاز سلامت انسان، از بین بردن اثرات مخرب زیست محیطی، حذف کدورت آب، سختی و شوری آب، پایین بودن هزینه تصفیه آب و در مجموع همانگونه که اشاره شد عدم نیاز به افزودن مواد شیمیایی زیان آور برای محیط زیست و انسان.

 

مزایای استفاده از سیستمهای نانوفیلتراسیون در تصفیه آب و فاضلاب:

 

 • نمك زدائی و حذف املاح موجود در آبهای با شوری پایین
 • سختی گیری موثر آب
 • میزان انرژی پایین سیستم
 • هزینه بهره برداری پایین
 • میزان پساب پایینتر سیستم نسبت به سیستمهای NF
 • قابلیت كاهش فلزات سنگین
 • قابلیت كاهش نیترات و سولفات آب
 • قابلیت كاهش رنگ، تانن و كدورت آب
 • عدم نیاز به مصرف مواد شیمیایی و نمك
 • عدم تغییر در pH آب تصفیه خروجی از سیستم
 • انرژی مصرفی پایینتر نسبت به سیستمهای
 • NF

نگهداری و راهبرداری آسان سیستم

كاربرد سیستمهای نانوفیلتراسیون در تصفیه آب و فاضلاب

 

 • تصفیه آب شرب
 • تصفیه آب مورد نیاز در فرایندهای صنعتی
  • حذف یونهای چند ظرفیتی و سختی گیری آب
  • حذف آلاینده های میكرونی از آب
  • رنگ زدائی آب شرب و صنعتی
  • حذف مواد شیمیایی بكار رفته در گندزدائی آب
  • حذف فلزات سنگین
  • حذف یونهای چند ظرفیتی عناصری چون كلسیم، سولفات، آهن و منگنز
  • حذف نیترات
  • حذف آلاینده های میكروبی
  • عدم نیاز به مواد شیمیایی
  • تغلیظ شكرها و پروتئین ها
 • تصفیه آب در صنایع داروسازی